MŁYN USŁUGOWY Zenon Feszczuk - wszystkie gatunki mąk pszennych - żytnich - otręby

MŁYN USŁUGOWY Zenon Feszczuk

55-065 Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 18 | tel. 71 316 11 22 | zenon-feszczuk@wp.pl | www.ekomlyn.pl